Prajakta Kshirsagar

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Prajakta Kshirsagar

Linkedin

   
Prajakta Kshirsagar
Prajakta Kshirsagar

Location: Pune Area, India
Industry: Information Technology and Services
Current: Recruitment at Capgemini
Past: Recruiter at Credence management Consultants
Education: H. N. I. M. R. Pune

Prajakta Kshirsagar

Location: Pune Area, India
Industry: Management Consulting
Current: Recruiter at Capgemini

prajakta kshirsagar

Location: India

References for Prajakta Kshirsagar

Web Results

HAL - Pravara Aviation Institute

Ms. Kshirsagar Prajakta. 36: Mr.More Kunal H. 37: Mr. Nirgude Manoj B. 38: Mr. Narode Suraj C. 39: Mr. Ahire Avinash H. 40: Mr. Waykole Rohit S. 41: Mr. Thube Roshan A

Directorate of Technical Education, Maharastra State

... 109 mb0792891 open ph3h pawar vivek suryakant m 28. 22170309 7160 108 mb0780409 open gobch vadnere rohit kishor m 29. 20040115 9428 101 mb0738315 obc gobch kshirsagar prajakta prakash f 30. 22140004 9738 ...

Directorate of Technical Education, Maharastra State

... panhale prajakta shrikant mb220306 ph09116355 74 8117 12 lobch obc f danve archana vasant mb210729 ph09114250 73 8362 13 lobch obc f kshirsagar prajakta umashankar bb222056 ph09110221 72 8886 ...

Welcome to Japanese Language Teachers’ Association, Pune

Jamenis Prajakta: Pass: 40360: Kulkarni Asmita : 40361: Hendre Amit: Pass: 40362: kshirsagar Yash : 40363: Mishra Nutan : 40364: Chavan Amol : 40365: Sarda Tejal: Pass: 40366

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. GANIT SAMBODH ...

... 29 8 e waghmare vaibhav vishwanath 52 c 30 8 e wagdare prajakta govindrao 44 d 31 8 e kshirsagar shruti ...

MILIND GAJANAN WATVE ,

Belsare Prajakta, Watve milind, Bhat Dattatraya, Ghaskadbi Saroj, Jog Maithili, Yajnik ... Kshirsagar V. G., Diwanay, S. S. and Watve M. G. (1989) Production of antifungal substance ...

RO LL. NO.

... manali prajay smita marathi 451 434 550 78.91 129 b m kokate sagar pramod prajakta marathi ... 550 88.18 134 b f koyande seema shailesh suvarna marathi 350 433 550 78.73 135 b m kshirsagar ...

Modern College Of Arts, Science & Commerce Ganeshkhind. Pune ...

yadav prajakta balasaheb. obc. 63. f. 11. 1645. mhetre rashmi bhaskar. obc. 63. f. 12. 1891. dahitule rohit ... kshirsagar nikhilesh manohar. obc. 51. m. 101. 1947. hegade hanumant hariba. obc . 51. m. 102

Mahatma Education Society - International Schools, Junior and ...

Ms. Kshirsagar Nilima : Asst ... Mrs. Prajakta Mathondkar: Asst ...